ALDATMAK VE ÇEŞİTLERİ

Aldatmak ve aldatılmak tanımı kişiden kişiye çok değişiklik göstermektedir. Fiziksel olarak bir şey yaşamadıysa aldatmış sayılmaz, önemli olan duygusal açıdan aldatmaması, konuşup görüşebilir önemli olan sevmesin gibi bir çok düşünce hakimdir. Kişinin yaşadığı durumu nasıl algıladığı aldatmanın tanımlanmasını değiştirir. Bu değişik tanımları bir düzlemde topladığımızda şöyle bir genel tanım ortaya çıkıyor; fiziksel ve duygusal anlamda birlikte olduğu kişi dışında biriyle yapılan tüm özel paylaşımlar aldatma sayılabilir.

Kadının ilişkide önceliği, paylaşmak ve yakınlık hissetmektir. Erkeğin önceliği ise yetenekli, yeterli ve güçlü olduğunu hissetmektir.

Erkekler doyumu başarıda ve sonuç almada bulurken, kadınlar paylaşma, değer verilme ve önemsenme de yaşarlar. Erkek kendisi yeterli, iyi ve kontrol bende olarak hissetmek ister.

Kadının doyumunu destek görmek ve destek vermek, paylaşmak yardımcı olmak hisleri sağlar. Bu bağlamda Kadın ve erkeğin aldatmalarının altında yatan faktörler birbirinden değişiklik gösterebilir.

DUYGUSAL ALDATMA

İlişkideki duygusal eksikliklerden kaynaklanan aldatmadır.
İlgi azlığı, dinlendiğini hissetmeme, karşıdakinin onu anlamaya çalışmadığını düşünme, uzaklık, motivasyon bulamama ve monotonluk duygusal açıdan aldatma sebepleri arasındadır.

Bu tür aldatmalar kadınlarda daha yaygındır. İlişkideki eksikliği ya da yanlış seçimlerinin eksikliğini bir başka ilişkiyle doyurma çabasıdır.Aynı zamanda merak, heyecan arayışı, hayranlık ve monotonluktan kurtulma, sürekli yeni şeyler deneme isteği de bu tür aldatmalara sebep olabilir. Bu daha çok erkeklerde görünen bir doyum arayışıdır. Kişiler bu duygusal isteklerini fiziksel olarak bir aldatma ile değil de internet üzerinden bir başkasıyla konuşarak da gerçekleştirebilmektedir. Karşılıklı beğenilme isteği, sosyal ortamlarda bir takım sözlü ya da davranışsal flörtlere dönüşmektedir bu bir aldatma olmasa da kişiler tarafından risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

CİNSEL ALDATMA

İnsan için cinsellikte şehveti ile şevkati bütünleştirmek kolay değildir. Kişi, Eşi ve çocuklarının ebeveyni olan kişi ile cinselliğin açıkça ve tatmin edici düzeyde yaşanamayacağını hissedebilir. Böyle durumlar cinsel doyumun evlilik dışı ilişkilerde aranmasına neden olabilir.Eşiyle doyurucu düzeyde bir cinsellik yaşayabilen kişilerde eşlerini aldatabilmektedir.

Kişinin eşini sadece cinsel olarak aldatmasının altında intikam duyguları daha ağırlıklı olarak görülmektedir. Bir diğer boyutta bağımlı yapıdaki kişilerin ayrılmak istediği eşinden ayrılamadığı zaman bir geçiş dönemi çabası olarak cinsel aldatmasını görebiliriz. Bazen ilişkiler bitmekte ama evlilikler bitirilememektedir.

PSİKOLOJİK NEDENLER

Her birey güven, sevgi, yakınlık, beğenilmek, onaylanmak ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyaçlarını ilişkisi içinde bulamayan birey bir arayışa girebilir. Mutsuzluk, değersizlik, önemsizlik hislerini daha zor olan içsel bir arayışla değil de başka birilerinin ona değer vermesinde arayabilir. Değer görmek ve ilgi çektiğini görmek mutsuz kişide olumlu etki yaratmaktadır. Bu kısa süreli bir çözüm yaratır.

Bazı kişilik bozukluğuna sahip kişilerde psikolojik olarak aldatmaya yatkındır. Bu yapılanmalar çok karmaşık bir düzlemde olduğu için burada pek fazla yer vermeyeceğim.

Eşler arasındaki çözülmemiş çatışmaların yarattığı uzun süreli kırgınlığın doğurduğu psikolojik boşluk kişileri aldatmaya sürükleyebilir.
Hamilelik sonrası depresyon durumu, bebeğin çok fazla zaman alması ve çiftlerin birbirine ayırdığı vakitteki değişiklik, alışmış olduğu ve beklediği ilgiyi bulamayan eşte aldatmaya neden olabilir.
Yaşanılan durum aslında kişinin içsel çatışmasıdır. Fakat kişi bu içsel çatışmayı bir eylemle kapatmaya ve ertelemeye çalışıyordur. Bu süreçte iç çatışmalar daha fazlalaşır.

Vicdani rahatsızlık, suçluluk yaşanır. Kişi bir savunma tepkisi ve kendini haklı çıkarma iç güdüsü ile eşinin hatalarına daha fazla odaklanabilir.
Aldatmanın nedenlerini kendisi dışındaki nedenlerden dayandırmak kişiyi sorumluluk duygusundan kurtarır. Partnerinin ona iyi davranması da kişide huzursuzluk yaratır.

Eşlerin cinselliği bir değişken(silah) olarak ilişkide kullanılması da aldatmaya sebebiyet verebilir. Göremediği sevgi ve ilgiyi kazanmak adına eşini kıskandırmak için aldatabilir. Eşlerden biri ceza olarak cinsellik yaşamamayı kullanırsa diğer eş kendini ona muhtaç hissetmemek ya da reddedildiği duygusuna bir karşıt tepki olarak aldatmayı kendine hak görebilir.

Menopoz-antropoz döneminde kişiler psikolojik olarak yaşlanma etkisi ile kendilerinden genç insanlarla birlikte olarak hala genç ve dinamik, beğenilen olduklarını kanıtlama ihtiyacı ile aldatabilirler.

Partnerini para, kariyer, dış görünüş gibi nedenlerle seçmiş olmak, cinsel tepkiler, reddetme, ilgisizlik, güç savaşları, karşıdakini kontrol altına almaya çalışmak, sürekli kısıtlamak, çocuk sahibi olduktan sonra yaşanılan sıkıntılar, aldatan anne-baba ile büyümek, psikolojik sorunlar ve kişilik yapıları, eşin sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesine duyulan öfke, çok büyük beklentiler ile evlenmek, ekonomik durumun bozulması gibi birçok neden aldatmaya sebep olabilir.

Her ilişki içinde yaşananlar kişilere özeldir. Çatışmanın çözümleri, yaşanılan duygular ile baş edebilme ilişkilerde rol oynayan faktörlerdir. İlişkideki mutsuzluklar iki kişinin arasında çözüme ulaştırabileceği sorunlardır. Önemli olan ilişkiyi koruma ve kurtarma çabasını birlikte gösterebilmektir.

 

Sorunun çözümünü birlikte aramak kişinin kendisi için yapacağı en uygun davranıştır.

Birlikte arandığı zaman bitirmek ya da devam etmek kararı birlikte alınacağından, aldatanın ve aldatılanın yaşadığı travmalar çok daha az yıkımla gerçekleşecektir.