2005 yılında Uludağ Üniversitesinde Psikoloji eğitimime başladım ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi şizofreni erkek yatılı kliniğinde stajımı tamamlayarak 2010 yılında mezun oldum.

Senior Center San Francisco, CA, USA Huzur evinde sosyal aktivitelerini düzenleme, yeni sosyal alanlar geliştirme ve sosyal hayata katılımlarını arttırma çalışmaları ve Openhands San Francisco, CA, USA “Evsizlere Yemek Dağıtma Kuruluşunda” sosyal hizmetlerden uzak kalmış bireyleri üretken hale gelme, rehabilite olmalarını sağlama çalışmalarında gönüllü olarak bir yıl görev aldım.

2010 yılında Oyak- Renault’da bir yıl psikolog olarak görev yaptım. İş yaşamını iyileştirme ve üretimi artırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygulama, stres seviyelerini ve kaynaklarını belirleme, gerekli iyileştirici-geliştirici, motivasyon ve güven arttırıcı çalışmalar yürüttüm.

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarında öğrencilerin psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olarak, meslek seçimi, ergenlik dönemi sorunları üzerine eğitici-geliştirici-iyileştirici yönde aile, okul ve öğrencilerine iki yıl psikolojik danışmanlıkta bulundum.

Aile Danışmanlık Merkezlerinde vajinismus ve çift terapsi üzerine çalışmalar yürüttüm.

Rehabilitasyon Merkezlerinde farklı yönde gelişen çocuklar için, koruyucu, önleyici, eğitici-geliştirici, iyileştirici ve rehabilite edici nitelikte bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, ergen ve çocukların anormal ve normal gelişim takibi, aile eğitimleri üzerine çalıştım.

2012 Yılında kabul edildiğim İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans programından “Ergenlerde farklı yönde gelişen cinsel eğilimler” konusunda araştırmalar yürüttüm ve yine aynı konuda ki tezim ile ve 2014’ te programı tamamladım.

2015 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Pedagojik Formasyonumu aldım.

Olumlu sosyal ilişkilerde bulunmak, bireyler için anlaşılma ve yakınlık ihtiyacının giderilmesi, durumlarını dile getirme cesaretinin verilmesinin, kendileri ve çevre için bir farkındalık yaratacağına ve hayata yönelik tutumlarının olumlu yönde değişmesine katkı sağlayacağına inanmaktayım.

Çeşitli dernek, vakıf, toplumsal dayanışma ve sosyal destek programlarında, psikoterapi, sanatla terapi, bireysel farkındalık, anne-baba eğitimi, ergenlik dönemi sorunları, LGBTİ bireylerini tanıma ve anlama, sınav kaygısı, iş yaşam dengesi üzerine seminer ve eğitim çalışmaları yürütmekteyim.

EĞİTİMLERİ

 • Destekleyici Psikoterapi / Türkiye Psikiyatri Derneği – Cem KAPTANOĞLU
 • EMDRDavranış  Bilimleri Enstitüsü
 • Sanatla Terapi ve Yaratıcılık / Uludağ Üniversitesi- Aura Sanatla Tedavi Merkezi- Sanatla Terapi Derneği –  Dr. Aslı SARANDÖLUzm. Psk. Birgül AYDIN, Doç. Dr. Pınar VURAL 
 • Şema Terapisi ve Şema Terapisinde Emosyonel Tekniklerin Kullanımı/MESTED – Alp KARAOSMANOĞLU
 • Aile Terapisi / MESTED – Prof. Dr. Hurol Fısıoğlu
 • Transaksiyonel Analiz /Doç. Dr. Azmi Varan
 • Pedagojik Formasyon / Uludağ Üniversitesi
 • Tematik Algı Testi/Doç. Dr. Azmi Varan,
 • Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Testi (MMPI)/Uludağ Üniversitesi
 • Uykusuzluk Sorunu ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı/MESTED-Dr. Selcuk ASLAN
 • Panik Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Psikoterapi/MESTED – Dr. Hakan TURKCAPAR
 • Alkol ve Madde Bagımlılıklarında Bilişsel Davranışcı Dusunsel Duygulanımcı Bddt-Recbt/ MESTED – PSK.Micheal BISHOP
 • Bütünleşmek ve Büyümek, Geştalt Terapi/MESTED – Doç. Dr. Ceylan DAŞ
 • Yeni Bir Tedavi Yöntemi Olarak “ Ayrımsama / MESTED – Prof. Dr. Kültegin OGEL
 • Yaşam Kalitesi ve İşlevsellik, Psikiyatri Açıcından Önemi ve Ölçümü/MESTED – Dr.Omer AYDEMIR  
 • Eğitmen Uzmanlık Programı / Izgören Akademi
 • Zor İnsanlar ve Zor Durumlarla Başa Çıkma / Teleophonedoctor – Meltem Şakarcan
 • Kurum İçi İletişim / PERYÖN – İdil Türkmenoğlu