ÖZEL ÇALIŞMA ALANLARI

Bireysel Psikoterapi – Ergen/ Yetişkin

Grup Terapisi – Ergen/ Yetişkin

PSİKOTERAPİ SÜRECİ NEDİR?

Bireysel psikoterapi iki kişi arasında gelişen bir iletişim, paylaşım ve değişim sürecidir.

Terapide danışanın ve terapistin farklı rolleri vardır. Psikoterapistin terapötik yönelimine göre danışan, seansta serbest çağırışım yöntemi ile kendisini anlatır, davranışsal ya da düşünsel ev ödevleri yapar. Terapist ise yönelimine göre, netleştirme, yorumlama ve yüzleştirme teknikleri ile danışanın farkındalıklarını arttırarak, değişim yolunda adımlar atmasını sağlar. Bazen de danışanın değişim sürecini destekleyecek bilgilendirme çalışmalarında bulunur. Terapinin türüne göre ev ödevlerinin üzerinden terapi sürdürülebilir.

Süreç

Yardım süreci, haftada bir kez  45-50 dakika olmak üzere planlanmıştır.

İlk seansta; terapist danışanın problemini anlamaya ve netleştirmeye çalışarak, danışanı tanıma yolunda bir adım atar. Seansın sonunda terapinin şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, terapinin işleyişi, terapinin ne kadar devam etmesi gerektiği).

Devam eden oturumlar boyunca ilk önce sorunun tanımlamaya çalışılır, sorunun çözümüne yardımcı olabilecek unsurlar keşfedildikkten sonra birlikte bir çözüm için ilerlenir.

Psikoterapi devam gerektiren bir süreçtir. Problemin durumuna göre seansların sıklığı terapist ve danışan ile birlikte belirlenir. Seansların sıklığı terapistin önerisi ile danışanın da değerlendirmesi sonucu tekrar ayarlanabilir.

Psikoterapide hizmeti alacak danışanın terapiye istekle gelmesi önemlidir. Ailelerin isteği ile gelen danışana o günkü seansa devam etmek isteyip, istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Olası Riskler

Bu yardım süresince duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak zaman zaman sizi sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu olağan bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen, sorununuzun çözümünde ve/veya yaşam kalitenizde bir iyileşme gerçekleşmesidir.

Danışan Olarak Hak ve Sorumluluklarınız

Psikolojik Danışma/Psikoterapi yardımı aldığınız sürece, size sunulan yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini birlikte en uygun şekilde ayarlamamız önemlidir.

Psikoterapi yardımıyla ya da terapistinizle  ilgili herhangi bir memnuniyetsizliğinizi istediğiniz zaman seans içinde dile getirebilirsiniz.

Psikolojik Danışma/Psikoterapi süresince, istediğiniz zaman yardım almaktan vazgeçme hakkınız vardır. Yardımı kendi isteğinizle sonlandırmak size hiçbir yükümlülük getirmemektedir. Yalnızca sonlandırma talebinizi yine bir seansta konuşarak bildirmeniz gerekmektedir.

Gizlilik ve Sınırları

Psikoterapide gizlilik ilkesi önemlidir. Danışanın hiçbir bilgisi bir üçüncü şahısla danışanın onayı alınmadan paylaşılmaz. Sadece kendine ya da başkalarına zarar verme gündemi olan danışanın bu düşüncesi yakın çevresi ile paylaşılır.

*Bu durumlar; “kendinize veya başka kişilere ciddi bir zarar verme ( örneğin kendinizin veya başkasının canına kastetme) niyetiniz/planınız olduğu yönünde beyanlarınızın olduğu, ya da bir yakınınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı habersizce kapma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde beyanlarınızın olduğu durumlardır. Sizi ve diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere durumu bildirmem hem genel Psikolojik Danışma/Psikoterapi etik ilke ve uygulama standartları hem de ülkemizdeki kanunlar (Türk Ceza Kanunu) açısından zorunluluktur.

Danışanın Psikiyatri uzmanı tarafından görülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışan ile paylaşılır. Kendisinin ya da psikoterapistin yönlendireceği bir Psikiyatri Uzmanının kendisini görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, Psikiyatri Uzmanı görüşmesini kabul etmeyen danışanla Psikoterapistin seansları erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır.

İntihar (Suisid, Özkıyım) düşüncesi ya da davranışı içerisinde olan danışanın Psikiyatri Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Psikiyatri Uzmanının hastane yatışı önermesi durumunda danışanın bu yatışı kabul etmesi gereklidir. Danışanın kabul etmemesi durumunda psikoterapist seansları sonlandırabilir, erteleyebilir.

Seanslar esnasında psikoterapist tarafından danışanın daha yakından tanınması ve psikoterapi sürecinin daha sağlıklı işleyebilmesi açısından uygulanması gerekli psikolojik ölçme araçları konusunda danışana bilgi verilir. Kendisinin onayının alınması sonucunda bu ölçme araçları gizlilik ilkesi çerçevesinde uygulanır.

Danışanın yakınlarının terapisti araması ve sorular sormaları danışanın bilgilerinin korunması açısından olumlu karşılanmaz. Danışanın yakınlarının aradığı ve sordukları sorular danışan ile paylaşılır.

Danışan psikoterapiyi kendi isteği ile istediği zaman diliminde sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup, olmadığını değerlendirmesi açısından önemlidir.

Psikoterapi sürecinde; danışan için her hafta aynı saatte ayrılmış bir saat dilimi var ise, danışan bu saat dilimini üst üste üç hafta erteler ya da iptal ederse, psikoterapistin bu saat dilimini başka bir danışana verme hakkı vardır.

Psikoterapi ücretleri her yılın Ocak ayı başında belirlenir. Devam eden danışanlara ücret konusunda bilgi verilir.

Seanslarda sigara içilmez. Madde kullanılmış halde gelinmez. Böyle bir durum fark edildiğinde seans sonlandırılır ve ücreti alınır.

Seanslarda fiziksel temasta bulunulmaz. Bazı psikoterapi teknikleri gereği (örn. EMDR) terapist yapacağı fiziksel müdahaleyi söyler ve danışan kabul ederse uygular.

Ödemeler / Finansal İşlemler

Ücretlendirme şekli, size ilk seansta belirtilen miktarda olacaktır. Ancak, her Ocak ve Haziran aylarında seans ücretleri güncellenebilir. Böyle bir durum olduğunda, önceden bilgilendirilir. Ödemeleriniz için fatura istenilebilir.

Psikoterapi seansları 45-50 dakika sürelidir.

Farklı tekniklerin uygulanacağı seanslar öncesinden kişi ile konuşulur eğer kabul edilirse blok-çift (90dk) süreli seanslar uygulanabilir. Blok-çift süreli seansların ücretleri konusunda bilgi verilir.

Planlanan seanslara danışanın zamanında gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda danışan, bu gecikmenin kendi seansının süresinde azalmalara yol açacağını bilmelidir. Gecikilen seansın kalan süresi değerlendirilir.

Bir gün öncesinde en geç saat 15.00’ a kadar seans iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen, gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti psikoterapinin genel ilkesi gereği danışandan geldiği taktirde o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir.