Sanat

Sanat; kişinin iç dünyasında peşine düştüğü davaların, iletmek istediği mesajların, isyan, itiraz ve haykırışlarının dışavurumudur. Bu sanatçının içinden dışa vuranlardır.

Bir şarkı ya da şiir, uzun sürede sözle söylenecek kıvama gelebilen bir iç yaşantının hızla ifade etmeyi becerir. Aklınıza o an gelen şey, tam da o an söylenmesi gereken şeydir. Bazen bizi, biz bilmeden de ifade eder hatta!

Geleneğimizde çocuklara masal anlatmak adeti vardır. Masallar da toplumun bilinç dışının çelişkilerinin ve çatışmalarının dillendirir ve çocuğun kendi çatışmalarının arasında bir köprü kurarak çelişkilerine bir ses olur ve kısa sürede aslında fark etmesi gereken şeyi ona fark ettirir.

Resim, heykel, seramik, dans, tiyatro, sinema, edebiyat yani sanat, işlevsel dışa vurum araçlarıdır.

Kısaca sanat, insanın kendisini tanımasının, dönüştürmesinin ve yaratmasının bir dışavurumu ya da bir serüvenidir diyebiliriz. “Sanat hınzır ve utangaç bir dışavurumcudur.”