Daniel Pink son zamanlarda değişen iş dünyası üzerine bizlere yeni ipuçları veren 2 kitap yazdı. Bu kitaplarında birçok psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve iş dünyası ile ilgi araştırmalara da yer verdi ve bizlere şunu söyledi “bilimin bildiği ile iş dünyasının uyguladığı aynı değil”.

Ortaya çıkan bu yeni dünyada ayakta kalmak ve başarılı olmak isteyen herkes için: Kariyerlerinden rahatsızlık duyan ya da yaşamlarından hoşnut olmayan insanlar, bir sonraki dalganın başını çekmek isteyen girişimciler ve iş liderleri, çocuklarını geleceğe hazırlamak isteyen anne babalar ve Bilgi Çağı’na özgü yetenekleri çoğu kez gözden kaçan ve küçümsenen, duygusal zeka ve yaratıcılık sahibi çok sayıda insan için bizi bilgilendirdi.

İş dünyası; tarım çağı endüstri çağı, bilgi çağı olarak ilerlemiştir. Bir sonra ki çağ ise kavram çağıdır. Kavram çağında başarılı olmak ve bu çağı yakalayabilmek için yapmamız gerekenleri anlattı.

Öncelikli ayrımı sol beyin ve sağ beyin işlevleri üzerinden açıkladı. Beyinlerimiz iki yarım küreye ayrılmıştır. Bu iki yarım küre ayrı özelliklere sahiptir fakat birlikte çalışırlar.

 

Sol yarım küre; sırasal, mantıksal ve analitiktir. Seri, birbirini izleyen olayları algılamakta ve davranışların sırasını kontrol etmekte özellikle başarılıdır. Bilginin analizine katkıda bulunur. Kategorilere odaklanır; ayrıntılara egemendir. Sol yarım küre tarafından yerine getirilen seri işlevler konuşmak, diğer insanların konuşmalarını anlamak ve yazmak gibi sözel etkinlikleri de içerir.

Sağ yarım küre doğrusal olmaktan uzak, sezgisel ve bütünseldir. Sağ yarım kürenin özel yeteneği, olayları eş zamanlı olarak yorumlamak. Bu taraf, birçok şeyi aynı anda görmekte uzmanlaşmıştır: geometrik bir şeklin her tarafını görerek onun formunu algılamakta ya da bir duruma ilişkin tüm öğeleri görerek bu durumun ne anlama geldiğini anlamakta uzmanlaşmıştır. Bu nitelik, sağ yarım küreyi, yüz ifadelerini yorumlamakta özellikle yararlı kılar. Ve insanlara bilgisayarlar karşısında üstünlük sağlar.

 

Basit bir anlatımla sol yarım küre ne söylendiğiyle ilgilenir; sağ yarım küre ise bunun nasıl söylendiğine odaklanır. Sol yarım küre ayrıntıları analiz eder; sağ yarım küre büyük resmi sentezler.

Sağ ve sol yarım kürenin ayrı ayrı işlevlerinden bahsedilse de, onlar gerçekte sorunsuz, tek, bütünüyle entegre, komple bir beyin olarak birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sol yarım küre mantıkla nasıl başa çıkacağını biliyor; sağ yarım küre ise dünyayı tanıyor. İkisi bir araya getirildiğinde insan, düşünen güçlü bir makineye sahip oluyor. İkisinden birini tek başına kullandığınızda sonuç garip ya da saçma olabilir. Diğer bir deyişle, sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam sürmek beyninizin her iki yarım küresine dayanıyor.

En basit işler için bile beynimizin her iki yarısından da yardım sağlarız. Bilgi Çağı’na güç veren ‘‘sol beyin’’ becerileri bugün de gerekli, ancak artık tek başına yeterli değil. Ve bir zamanlar küçümsediğimiz ya da önemsiz olduğunu düşündüğümüz beceriler ‘’sağ beyin’’ nitelikleri olan yaratıcılık, empati, neşe ve anlam kimin başarılı olacağı ve kimin bocalayacağı konusunda giderek daha belirleyici olacak. Profesyonel başarı ve kişisel mutluluk bireyler, aileler ve kuruluşlar için artık yepyeni bir düşünce biçimi gerektiriyor.

Kimi insanlar mantıksal, sırasal, bilgisayara benzer mantık yürütme biçiminde daha rahat görünüyorlar. Onlar avukat, muhasebeci, bankacı, mühendis vb. olmak eğiliminde. Diğerlerinin mantık yürütme biçimi bütünsel, sezgisel ve doğrusal olmaktan uzak. Onlar buluş yapan yaratıcı insanlar, eğlenceyi kendilerine meslek olarak seçenler ve danışmanlar. Ve bu bireysel eğilimler aileleri, kurumları ve toplumları biçimlendirmeyi sürdürüyor.

Bu zaman kadar meslek hayatımıza yön verirken şunlara dikkat ettik;

Avukatlar, doktorlar, muhasebeciler, mühendisler ve üst düzey yöneticiler günümüzde “bilgi işçileri” olarak adlandırılmakta. Bilgi işçileri, fiziksel güçleri ya da el becerileri için değil, okulda öğrendiklerini işlerinde kullandıkları için para ödenen insanlardır. Bu grubu, geriye kalan işgücünden ayıran, kurumsal ve analitik bilgileri edinme ve kullanma yetenekleriydi. Diğer bir deyişle, Sol Beynin Yönettiği Düşünce Biçimi’nde uzmanlaşmışlardı. Yükselmekte olan bilgi toplumuna karakterine, liderliğine ve sosyal profiline onlar yön verdi.

Fakat şuanda sol beynin yapabildiği işlevlerin birçoğunu bilgisayarlarla ve deniz aşırı ülkelerde (en önde gelenleri Hindistan) daha ucuz iş gücü ile yapan insanlar oluşmaya başladı. Bu durum tıp, hukuk, finans gibi alanlarda da kendini göstermeye başladı. Pink bunu bolluk olarak tanımlamış. Sol Beynin Yönettiği Düşünce Biçimi vazgeçilmez olmayı sürdürüyor. Sadece artık tek başına yeterli değil. Kavram Çağı’nda gereksinim duyduğumuz yepyeni bir estetik zorunluluk olan, güzellik ve duygunun önemini artırdı ve bireylerin anlam arayışını hızlandırdı.

Grafik tasarımcıların sayısı on yıl içinde ona katlandı; grafik tasarımcıların sayısı kimya mühendislerinin sayısının dört katına ulaştı. 1970’ten bu yana, ABD’’de hayatını yazar olarak kazananların sayısı yüzde 30 ve beste yaparak ve müzik yorumlayarak kazananların sayısı ise yüzde 50 arttı. Aşağı yukarı 240 üniversite yaratıcı yazarlık programları başlattı; yirmi yıl önce bu rakam yirminin altındaydı. Bugün sanat, eğlence ve tasarım alanlarında çalışan sayısı avukat, muhasebeci ve denetçi Amerikalıların sayısından daha fazla.

Bu yeni dönemde zorunlu hale gelen altı özellik yani ‘’ altı duyu ‘’ öne çıktı. Bunlar, tasarım, öykü, senfoni, empati, oyun, anlam bunlar hem şirketlerin hem de çalışanın mutluluğu için sahip olması gereken önemli özellikler. Bir sonraki yazımda bu kavramları tanımlayacağım.